Velkommen til Flora Dyreklinikk


ÅPNINGSTIDER
Mandag, onsdag og fredag: 08.00 - 15.00
Tirsdag og torsdag: 08.00 - 18.00

Vi har bare timebestilling, ikke drop in.

Akutthjelp hele døgnet via tlf 57 75 00 04

Følg oss på Facebook
TJENESTER
  • Poliklinikk med dagkirurgi
  • Vaksinering
  • ID-merking
  • Røntgen
  • Ultralyd
  • Tannarbeid inkl komlpiserte ekstraksjoner
  • Tannrøntgen
  • Egen blodlab
  • Pelsstell for katt
  • Dyrlege med etterutdanning innen kanin


KONTAKT